Nieuwe gezichten in de pensioendiscussie

  • De Redactie
  • 04 mei 2017

Léon de Jong (PVV), Bart van Kent (SP) en Zihni Özdil (GroenLinks) zijn de nieuwe pensioenwoordvoerders in de Tweede Kamer. Ook PvdA en 50Plus hebben andere mensen op het dossier, maar Gijs van Dijk en Martin van Rooijen bemoeiden zich in hun vorige functie al met pensioenen. VVD (Helma Lodders), CDA (Pieter Omtzigt) en D66 (Steven van Weyenberg) houden dezelfde woordvoerders.


SP

Bart van Kent

‘De solidariteit slopen, zoals de SER voorstelt, of op de stoel van bazen, vakbonden of gepensioneerden gaan zitten, is voor de SP taboe. Het geld is niet van de overheid, niet van politici en al helemaal niet van Europa. Het zijn de zuurverdiende centen van werknemers en gepensioneerden.’ Aldus Bart van Kent tijdens zijn maidenspeech in de Tweede Kamer. Hij was de enige van de nieuwe pensioenwoordvoerders die daar het woord voerde.
 

Van Kent is de opvolger van Paul Ulenbelt, die afscheid nam als Kamerlid. Inhoudelijk verandert er met de komst van Van Kent weinig tot niets bij de SP. Dat viel Steven van Weyenberg van D66 ook op. Over de maidenspeech zei hij: ‘Zijn zijn woorden consistent met die van de heer Ulenbelt, of schreef hij stiekem altijd al de teksten van de heer Ulenbelt?’
 

Van Kent is naast Kamerlid nog fractievoorzitter van de SP in Den Haag. Hij werkte bijna tien jaar als medewerker van de SP-fractie.
 

GroenLinks

Zihni Özdil

De pensioenwoordvoerder van GroenLinks is een nieuw gezicht in de Kamer. Andere onderwerpen in zijn portefeuille zijn arbeidsmarkt en werkgelegenheid, MBO, hoger onderwijs en wetenschap. Zihni Özdil groeide op in Rotterdam, studeerde daar geschiedenis en doceerde aan de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. In 2015 verscheen v an zijn hand Nederland, mijn vaderland. Centrale vraag in dit boek (‘pamflet’, aldus de uitgever): ‘Waarom snappen wij nog steeds niet dat Özdil óók een Nederlandse naam is?’
 

Özdil had twee jaar een column in NRC Handelsblad. In één van de columns riep hij Turkse Nederlanders op zich ‘niet alleen te gedragen als loopjongen voor Erdogan’, maar ook af en toe voor hun eigen belangen te demonstreren, waaronder pensioenen. In het eerste pensioendebat na de verkiezingen voerde Bart Snels (financiën) het woord.
 

PVV

Léon de Jong

Bij de PVV neemt Léon de Jong het stokje over van Machiel de Graaf. De Jong zat eerder in de Kamer, maar raakte zijn plek kwijt toen de PVV in 2012 zakte van 24 naar 15 zetels. De Jong stond toen zeventiende op de lijst, net als bij de afgelopen verkiezingen. Nu was dat wel voldoende voor een zetel. In de afgelopen vijf jaar was hij onder meer lijsttrekker en fractievoorzitter voor de PVV in Den Haag en beleidsmedewerker in het Europees parlement. In die tijd kreeg hij een relatie met partijgenoot en Kamerlid Fleur Agema. Samen hebben ze een dochter.
 

De Jong ontbrak bij het eerste pensioendebat na de Kamerverkiezingen. In dit debat over de fiscale houdbaarheid van pensioenstelsels in Europa schoof de PVV Tony van Dijck naar voren, de woordvoerder financiën.
 

PvdA

Gijs van Dijk

Van de negen Kamerleden die de PvdA na de verkiezingen nog heeft, is Gijs van Dijk de logische pensioenwoordvoerder. In de maanden voor de verkiezingen was John Kerstens pensioenwoordvoerder. Hij wilde dat ook blijven, maar stond te laag op de kandidatenlijst om terug te keren. Vóór Kerstens was Roos Vermeij jarenlang pensioenwoordvoerder voor de PvdA, maar zij besloot iets anders te gaan doen.
 

Van Dijk komt van de FNV, waar hij de afgelopen jaren als vicevoorzitter pensioen in zijn portefeuille had. Als lid namens de werknemers dacht hij in de SER mee over de toekomst van het pensioenstelsel. Toen de SER vorig voorjaar in een verkenning concludeerde dat een stelsel met individuele potjes en collectieve risicodeling kan werken, benadrukte hij dat het gaat om een verkenning en dat het werk nog niet klaar is. Wat Van Dijk zelf precies vindt, is onduidelijk. Het pensioenstandpunt van de PvdA ligt wel dichter bij de FNV dan dat van GroenLinks. Van die laatste partij was Van Dijk zo’n tien jaar lid toen hij besloot zich kandidaat te stellen voor de PvdA.
 

50Plus

Martin van Rooijen

Martin van Rooijen is het oudste lid van de Tweede Kamer; deze zomer wordt hij 75. Van Rooijen is een van de drie nieuwe Kamerleden van 50Plus, maar allerminst nieuw in de politiek. In de jaren zeventig was hij vier jaar lang staatssecretaris van Financiën en enkele jaren Kamerlid namens het CDA.
 

De afgelopen twee jaar zat Van Rooijen voor 50Plus in de Eerste Kamer. Die functie combineerde hij een tijd met die van voorzitter van de KNVG, een belangenorganisatie voor gepensioneerden. Als senator schreef Van Rooijen een initiatiefwet voor een bodem in de rekenrente van 2%. Dat voorstel ging een week voor de Kamerverkiezingen als een initiatief van Henk Krol naar de Kamer. Inmiddels staat Van Rooijen te boek als indiener. Dat is feitelijk correcter, maar het geeft ook aan dat Van Rooijen heel graag eer van zijn werk wil.
 

VVD

Helma Lodders

Ook na de verkiezingen in maart is de VVD de grootste in de Tweede Kamer, al verloor de partij acht zetels. De herverkiezing van pensioenwoordvoerder Helma Lodders was geen enkel moment in gevaar. Ze stond twaalfde op de kandidatenlijst. Naast het pensioenstelsel heeft Lodders landbouw, natuur en voedselkwaliteit in haar portefeuille. Grootste wapenfeit van Lodders is de Wet verbeterde premieregeling. Dankzij deze wet mogen deelnemers met een premieregeling nu ook beleggingsrisico lopen in de uitkeringsfase. Ze maken zo kans op een hogere pensioenuitkering. Lodders diende een initiatiefwetsvoorstel in omdat ze vond dat het kabinet te weinig vaart maakte met dit dossier.
 

CDA

Pieter Omtzigt

Bij het CDA blijft Pieter Omtzigt het gezicht voor pensioenen. Vijf jaar terug dreigde hij uit de Kamer te verdwijnen nadat zijn partij hem eerst helemaal niet, en later op een onverkiesbare plaats op de lijst zette. Omtzigt kwam met voorkeu rsstemmen toch in de Kamer, met dank aan een campagne waarin hij zichzelf presenteerde als ‘De waakhond van uw pensioen’. Sindsdien heeft hij een ijzersterke positie in de CDA-fractie. De vierde plek op de kandidatenlijst bij de afgelopen verkiezingen onderstreept dat. Hij zit inmiddels bijna vijfduizend dagen in het parlement en is daarmee een van de meest ervaren parlementariërs. Omtzigt verzet zich in de Kamer tegen het monetaire beleid van de ECB. Volgens hem gaat de centrale bank zijn mandaat te buiten waardoor de rente te laag is en pensioenfondsen het onnodig moeilijk hebben.
 

D66

Steven van Weyenberg

Voor hij in 2012 een zetel kreeg in de Tweede Kamer werkte D66’er Steven van Weyenberg zo’n vijftien jaar als ambtenaar op Economische Zaken en Sociale Zaken. In de Kamer is Van Weyenberg pleitbezorger van een drastische wijziging van het pensioenstelsel. Hij wil onder meer persoonlijke pensioenpotjes (en af van de doorsneesystematiek) en vrije keuze van pensioenuitvoerder. In debatten hekelt hij de pensioenstandpunten van de SP en 50Plus; daarbij wil Van Weyenberg nog wel eens een sneer uitdelen.
 

Naast deze partijen hebben ChristenUnie (5), Partij voor de Dieren (5), SGP (3), Denk (3) en Forum voor Democratie (2) zetels in de Tweede Kamer. De laatste twee zijn nieuw. De Partij voor de Dieren had eerder twee zetels in de Kamer en nam toen eigenlijk nooit deel aan pensioendebatten. Carola Schouten (ChristenUnie) en Elbert Dijkgraaf (SGP) deden dit af en toe.