Ppi’s: afvlakkende groei, meer aandacht voor service

  • André de Vos
  • 04 mei 2017

De tien Nederlandse premiepensioeninstellingen hebben meer dan €5 mrd belegd vermogen onder beheer, maar de groei lijkt af te vlakken. Het aantal deelnemers groeide in 2016 minder snel dan een jaar eerder.


Begin dit jaar braken de Nederlandse ppi’s samen door de grens van €5 mrd belegd vermogen. Aegon, NN en BeFrank zitten elk inmiddels boven €1 mrd en zijn samen goed voor zo’n twee derde van de markt; reden voor ronkende persberichten. Maar met een totaal aantal deelnemers in de ppi’s van 425.000 eind 2016 lijkt de snelle groei voorbij. In 2015 verdubbelde het belegd vermogen en het aantal deelnemers nog.
 

In de markt zijn nu tien partijen. Goudse haakte al eerder af en Robeco ging op in i-PensionSolutions. Towers Watson werd onderdeel van LifeSight. Aegon heeft twee ppi’s die feitelijk op hetzelfde platform draaien. Met tien spelers is de markt nog steeds behoorlijk vol. ‘Sommige spelers zijn te klein om het vol te houden,’ voorspelt Erik Hof van Cappital. ‘Er is forse druk op de tarieven. Dan moet je voldoende schaal hebben.’
 

Tjitsger Hulshoff, cio van i-PensionSolutions, heeft wel een verklaring voor de afvlakkende groei vorig jaar. ‘In 2016 ging er veel aandacht naar andere ontwikkelingen. De nieuwe premiestaffel, doorbeleggen, het apf, de voortkabbelende pensioendiscussie. Iedereen keek om zich heen.’ Bij iPS speelde daarnaast dat het druk was met de fusie met de ppi van Robeco, die inmiddels rond is. Hulshoff is, zoals vrijwel alle ppi-directeuren, optimistisch over de toekomst. ‘Vooral grote bedrijven hebben steeds meer belangstelling voor de ppi. De groei zal nog hard doorgaan.’
 

Algemene pensioenplicht
 

Die verwachting is gebaseerd op de toenemende belangstelling voor defined contribution-regelingen, vooral bij bedrijven die niet onder een bedrijfstakpensioenfonds vallen of een verzekerde regeling hebben. Dat zijn de klanten voor de ppi. ‘De trend naar dc zet door,’ zegt algemeen directeur Marianne de Boer van BeFrank. ‘2017 wordt gewoon een goed jaar.’ Wat volgens De Boer helpt, is de nieuwe 2%-staffel die ook ppi’s nu mogen gebruiken bij de vaststelling van de premie. ‘Dat zal absoluut een gunstig effect hebben op de ppi. De overgang van db naar dc wordt zo makkelijker.’
 

Die mening is Erik Hof eveneens toegedaan. ‘Met deze staffel kun je nu ook binnen de ppi met dc een fatsoenlijke pensioenregeling bieden. Dat zal veel bedrijven over de streep trekken.’ Ook Hof verwacht dat de toestroom naar de ppi van liquiderende ondernemingsfondsen en beëindigde verzekerde pensioencontracten aanhoudt. ‘Verder is het afwachten welke keuzes de politiek gaat maken met het stelsel.’
 

Marianne de Boer pleit voor een algemene pensioenplicht met een individuele pensioenrekening voor iedereen, dus ook voor zzp’ers. ‘Als alle zzp’ers en werknemers verplicht moeten pensioensparen, liggen daar grote kansen voor de ppi. Wij kunnen die individuele markt natuurlijk ook bedienen.’
 

Geen bedreiging
 

NN verdubbelde in 2016 in belegd vermogen en zal de nieuwe staffel met ingang van januari 2018 voor klanten gebruiken. Nu de ppi’s steeds groter worden, zal er volgens directeur Anne Wilschut meer aandacht moeten uitgaan naar de service aan bestaande klanten, waar de inzet de afgelopen jaren vooral was gericht op het binnenhalen van nieuwe klanten.
 

Meer belangstelling voor individuele dc-regelingen is een goede ontwikkeling voor ppi’s, net als de mogelijkheid om door te beleggen. Maar Arjen van Zanten van Zwitserleven verwacht niet dat het huidige db-stelsel zomaar zal worden opgedoekt. ‘Dc is transparant en begrijpelijk, maar zal niet heel snel de norm worden, gezien het huidige politieke speelveld. Jammer, want dat zou een enorme boost voor de ppi-markt zijn.’
 

De komst van het apf is volgens de ppi-verantwoordelijken géén bedreiging voor de ppi. ‘Het apf biedt maar beperkte mogelijkheden voor dc,’ aldus Erik Hof. Anne Wilschut: ‘Het apf zit nog in de opstartfase. De tijd zal leren of we er een concurrent aan hebben, maar dat verwacht ik voor pure dc-regelingen niet heel snel.’


Voor de volledige infographic verwijzen wij u graag naar de doorbladerbare of gedrukte versie van dit nummer