Deelnemer met nettoregeling bij pensioenfonds krijgt shoprecht

  • Olaf Boschman
  • 14 juni 2017

Het kabinet wil deelnemers met een nettoregeling bij een pensioenfonds het recht geven pensioen in te kopen bij een andere uitvoerder. Ook wordt het inkooptarief gekoppeld aan de dekkingsgraad van het pensioenfonds.


Foto Hollandse Hoogte

Dat heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken laten weten aan de Tweede Kamer. Aanleiding is dat deelnemers die nettopensioen bij hun fonds inkopen daarvoor een opslag op de risicovrije rente betalen. De Stichting van de Arbeid wees hier eerder op.

De opslag is bedoeld voor het vereist eigen vermogen en staat los van de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Bij een lage dekking betalen deelnemers zo voor zekerheid die ze niet krijgen, aldus Klijnsma. Het voorstel verandert dit en bovendien mogen deelnemers in de uitkeringsfase kiezen voor een andere pensioenuitvoerder.

Verevening pensioenrecht

In een andere brief gaat Klijnsma in op de verevening van pensioenrechten. De komende maanden laat ze onderzoeken of de regels om de verevening te berekenen eenvoudiger en eenduidiger kunnen. Met name bij premieregelingen passen pensioenuitvoerders regels soms verschillend toe. Ook wil de staatssecretaris weten wat de gevolgen zijn als ook ongehuwd samenwonenden pensioenrechten kunnen verevenen.

Verzamelwet

Verder stemde de Tweede Kamer gisteren in met de Verzamelwet Pensioenen 2017, inclusief drie amendementen. Een regelt  dat pensioenuitvoerders informatie die zij digitaal verstrekken, moeten bewaren tot 1 jaar na het overlijden van de deelnemer en tot 1 jaar na het aflopen van nabestaandenpensioen. Het tweede stelt extra eisen aan pensioenuitvoerders die mee- en tegenvallers spreiden over meer dan 5 jaar.

Het derde amendement zorgt ervoor dat deelnemers die al pensioen ontvangen alsnog gebruik kunnen maken van een hoog-laag constructie. Hiervoor bestond tot juli vorig jaar een tijdelijke regeling. Die regeling stelde mensen in staat met een hoog-laag constructie in te spelen op een onverwachte verhoging van de AOW-leeftijd. Spijtoptanten kunnen dit nu alsnog doen.

Morgenmiddag (donderdag 15 juni) vindt een algemeen overleg plaats over pensioenonderwerpen. Het is live te volgen in beeld en geluid op de site van de Tweede Kamer.

© Sat Jun 24 09:06:38 CEST 2017 Pensioen Pro. Alle rechten voorbehouden.