Tandartsen leggen ruzie over taken beroepsvereniging deels bij na kort geding

  • Leen Preesman
  • 19 juni 2017

Tandartsenpensioenfonds SPT en beroepspensioenvereniging BPVT hebben een hoogoplopend meningsverschil over de samenstelling van het fondsbestuur voorlopig bijgelegd met een afspraak over benoemingen. Komend jaar praten ze nog verder over de precieze rol van de vereniging.


Foto iStock.

Dat gebeurde in een schikking na een kort geding, aangespannen door SPT, over de rol van de BPVT.

Het bestuur van het pensioenfonds meent dat de rol van de BPVT, sinds de intrekking van de verplichtstelling in 2010, beperkt is tot het doen van voorstellen voor benoeming en ontslag, aldus tijdelijk voorzitter Meilof Snijder. Het in 1997 gesloten fonds wordt daarbij gesteund door de meerderheid van het verantwoordingsorgaan.

In een brief aan de deelnemers stelt BPVT-voorzitter Peter Czaikowsky echter dat het fondsbestuur de taken van de beroepspensioenvereniging, waaronder de bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden, met een statutenwijziging wil beperken, terwijl volgens hem onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat dat wettelijk niet kan.

Verantwoordingsorgaan

Binnen het verantwoordingsorgaan sprak Czaikowsky zich als enige lid uit tegen het standpunt van het fondsbestuur. Dat stelde daarop hem voor hem uit die functie te ontslaan. Omdat BPVT-bestuurslid Gerard Vermeulen in zijn rol als vo-voorzitter het SPT-bestuur wél steunde, wilde de beroepspensioenvereniging hem op haar beurt niet voordragen voor herbenoeming.

Benoeming fondsvoorzitter

De BPVT verwijt het fondsbestuur ook dat het weinig medewerking verleende aan het vinden van een opvolger van fondsvoorzitter Stan Hoovers, die begin vorig jaar plotseling overleed. De BPVT wil dat die rol wordt ingenomen door een tandarts-specialist en had Han Bakker voorgedragen als nieuwe voorzitter. De vereniging passeerde daarmee interim-voorzitter Snijder, die zich ook kandidaat had gesteld.

Volgens Snijder had het fondsbestuur moeite met de voordracht van de BPVT, omdat Bakker geen deskundigheid heeft als pensioenfondsbestuurder. ‘Hij zou niet door de toetsing van DNB zijn gekomen. Ook onze raad van toezicht vond dat.’

Schikking

De partijen hebben onlangs geschikt, na een kort geding, aangespannen door het fonds bij de voorzieningenrechter in Utrecht.

De schikking komt erop neer dat Bakker, de voordracht van de BVPT, per 1 juli toetreedt als kandidaatbestuurslid. Hij wordt vervolgens klaargestoomd om per 1 januari te gaan functioneren als voorzitter. Snijder blijft aan als bestuurslid, evenals twee andere bestuursleden.

Daarnaast komt er een wervingsprocedure voor een vijfde lid van het SPT-bestuur, dat per 1 oktober moet aantreden. Verder is afgesproken dat het voorstel tot ontslag van Czaikowsky als vo-lid van de baan is en dat Vermeulen lid van de BPVT blijft. SPT wil zijn deelnemers overigens nog raadplegen over de benoemingen.

Oplossing binnen jaar

Beide partijen hebben afgesproken dat ze proberen hun discussie over de rol van de BPVT binnen een jaar op te lossen en dat de beroepsvereniging ‘in principe’ geen bestuurders kan ontslaan.

Vaste toeslag

De schikking gaat niet in op het bezwaar van de BPVT tegen het besluit van het fondsbestuur om de jaarlijkse vaste toeslag te verhogen van 0,85% naar 1,15%. Volgens voorzitter Czaikowsky heeft het fonds zijn reglement daartoe eenzijdig en zonder de vereiste toestemming van de beroepsvereniging gewijzigd. Hij meent dat daardoor de kans op rechtenkorting wordt verhoogd.

Fondsvoorzitter Snijder vindt echter dat de BPVT het niet goed begrijpt en stelt dat de optrekking van de toeslag voortkomt uit een ALM-model op basis van de wettelijke parameters voor rendement. ‘Vorig jaar hadden we een overrendement van ruim 2%’, licht hij toe.

© Sat Jun 24 09:05:12 CEST 2017 Pensioen Pro. Alle rechten voorbehouden.