Kamp: wenselijk dat pensioenfondsen meer beleggen in Nederland

  • Olaf Boschman
  • 23 mei 2014

Meer dan één procentpunt extra mogelijk, aldus minister

De Nationale Investeringsinstelling (NII) geeft pensioenfondsen meer mogelijkheden om te beleggen in Nederland. Van die mogelijkheden moeten zij zeker gebruik maken, aldus minister Henk Kamp van Economische Zaken. Hij zei dat bij de presentatie van een concreet plan voor de NII.

Verzekeraars beleggen momenteel 43% van hun vermogen in Nederland. Bij pensioenfondsen is dat 14%. Verzekeraars bewijzen daarmee volgens de minister dat het verantwoord is om in Nederland te beleggen. Investeerders uit de Verenigde Staten weten dat ook. Van de Amerikaanse ambassadeur hoorde Kamp dat de investeringen in Nederland groter zijn dan die in Bric-landen (Brazilië, Rusland,India en China) samen.

Bovendien is het volgens Kamp in het belang van deelnemers dat pensioenfondsen en verzekeraars investeren in de eigen omgeving. Dat versterkt de Nederlandse samenleving en dat is goed voor de deelnemers in hun werkzame leven.

Ook Diederik Samson, fractieleider van de PvdA in de Tweede Kamer, heeft verschillende keren aangedrongen op extra investeringen van pensioenfondsen in Nederland. Een extra investering van één procent levert al tien miljard euro extra op voor de Nederlandse economie, is zijn betoog. Desgevraagd zegt Kamp dat één procentpunt meer voor hem niet het eindplaatje is. Streefdoelen of bedragen wil hij echter niet noemen.

Het aansporen van pensioenfondsen om meer te beleggen in eigen land ligt gevoelig. Het gaat immers om private instellingen. Volgens Eloy Lindeijer, hoofd vermogensbeheer bij PGGM, is beleggingsdwang één van de risico's voor de NII.

In zijn advies omschrijft Jan van Rutte, als kwartiermaker verantwoordelijk voor het maken van een concreet plan, dit risico diplomatiek als volgt: “Daarnaast spelen voor institutionele beleggers financiële risico’s die gepaard gaan met meer beleggen in Nederland. Deze risico’s zijn met de NII niet wezenlijk anders dan zonder de NII, maar kan door de publicitaire druk om additioneel te investeren wel toenemen.”

Een ander risico is dat de NII, ondanks alle ondersteuning van institutionele beleggers, geen goede beleggingen kan aanbieden.

Nu er een uitgewerkt plan ligt, duurt het naar verwachting nog drie maanden voordat de NII echt van start kan, aldus Lindeijer. PGGM coördineert de oprichting. De eerste belegging wil de instelling in 2015 kunnen aanbieden.

De gedachte gaat daarbij onder meer uit naar achtergestelde leningen voor het midden- en kleinbedrijf. Dit als aanvulling op het NL Ondernemingsfonds dat pensioenuitvoerders MN en Syntrus Achmea begin dit jaar aankondigden in samenwerking met banken en vermogensbeheerder Robeco.